Cursos

NOUS CURSOS SUPÒSIT PRÀCTIC DE SECUNDÀRIA

Us presentem els nous cursos de supòsit pràctic de secundària, s'impartiran,

Divendres de 16 a 18 hores, llengua i literatura catalana
Divendres de 18 a 20 hores, llengua i literatura castellana

Total hores: 40 hores
Inicis: divendres 18 d'octubre

La prova pràctica, en totes les especialitats, permet comprovar que els aspirants tenen la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l'especialitat a què s'opta, i que demostren la capacitat per construir les adequades situacions d'aprenentatge que promoguin l'assoliment de les competències per part dels alumnes.
El supòsit pràctic es la contextualització d'un problema, ja sigui real o hipotètic, que s´ha de resoldre aplicant les estratègies didàctiques i recursos programats, aplicant innovació i creativitat.

Per inscriure't omple el següent formulari
https://forms.gle/SDdH9UGr8BTcvSxe9

Per més informació info@contecbcn.com

NOUS CURSOS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE SECUNDARIA

Us presentem els nous cursos de programació didàctica de secundària, s'impartiran,

Divendres de 16 a 18 hores (Complets)

Divendres de 18 a 20 hores (Complets)

Dissabte de 8,30 a 10,30 hores

Dissabte de 10,30 a 12,30 hores

Dissabte de 12,30 a 14,30 hores

Dissabte de 15,30 a 17,30 hores

 

Total hores: 40 hores

Inicis: divendres 18 d'octubre i dissabte 19 d' octubre

 

La programació didàctica tindrà que contemplar una sèrie d'apartats que dictin els objectius que es volen assolir, la intervenció a dur a terme, els mitjans a utilitzar i l'avaluació que realitzarem per a comprovar el nostre grau d'èxit.

A més, actualment és necessari saber programar i avaluar per competències. Les noves versions curriculars li donen molta importància a l'avaluació per competències. Per tant, la programació didàctica és la prova clau per a poder superar l'oposició amb garanties.

Aquesta programació didàctica haurà de complir un format que ve establert en la convocatòria de la comunitat autònoma i acostuma a contenir, normalment, una extensió d'uns 50-60 folis.

 

Per inscriure't omple el següent formulari

https://forms.gle/gkMDFpJw74Tod7iA9

 

Per més informació info@contecbcn.com

NOUS CURSOS PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA I SUPÒSIT PRÀCTIC INFANTIL

Us presentem els nous cursos de programació didàctica i supòsit pràctic d’infantil, aquest s’impartiran.

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA I SUPÒSIT PRÀCTIC INFANTIL

Dia

Horari

Inici

Final

Dilluns

17:30 a 21:00

11 de febrer 19

18 de març 19

Dies 11, 18, 25 de febrer i 4, 11 i 18 de març

Per inscriure't omple el següent formulari

https://goo.gl/forms/cTHYqLTWZgXDfoK92

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA I SUPÒSIT PRÀCTIC INFANTIL

Dia

Horari

Inici

Final

Dissabte

11:30 a 15:00

9 de febrer 19

16 de març 19

Dies 9, 16, 23 de febrer i 2, 9 i 16 de març

Per inscriure't omple el següent formulari

https://goo.gl/forms/DSvP2B8KSQpRTuEm2

 

La programació didàctica tindrà que contemplar una sèrie d'apartats que dictin els objectius que es volen assolir, la intervenció a dur a terme, els mitjans a utilitzar i l'avaluació que realitzarem per a comprovar el nostre grau d'èxit.

A més, actualment és necessari saber programar i avaluar per competències. Les noves versions curriculars li donen molta importància a l'avaluació per competències. Per tant, la programació didàctica és la prova clau per a poder superar l'oposició amb garanties.

Aquesta programació didàctica haurà de complir un format que ve establert en la convocatòria de la comunitat autònoma i acostuma a contenir, normalment, una extensió d'uns 50-60 folis.

Per més informació info@contecbcn.com

NOU CURS PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA PRIMÀRIA

Us presentem els nous cursos de programació didàctica de primària, aquest s’impartiran.

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA I SUPÒSIT PRÀCTIC INFANTIL

Dia

Horari

Inici

Final

Divendres

17:30 a 20:30

8 de febrer 19

22 de març 19

Dies: 8, 15, 22 de febrer i 1, 8, 15 i 22 de març

 

La programació didàctica tindrà que contemplar una sèrie d'apartats que dictin els objectius que es volen assolir, la intervenció a dur a terme, els mitjans a utilitzar i l'avaluació que realitzarem per a comprovar el nostre grau d'èxit.

A més, actualment és necessari saber programar i avaluar per competències. Les noves versions curriculars li donen molta importància a l'avaluació per competències. Per tant, la programació didàctica és la prova clau per a poder superar l'oposició amb garanties.

Aquesta programació didàctica haurà de complir un format que ve establert en la convocatòria de la comunitat autònoma i acostuma a contenir, normalment, una extensió d'uns 50-60 folis.

 

Per inscriure't omple el següent formulari

https://goo.gl/forms/GyameNTt5hbQyjI13

 

Per més informació info@contecbcn.com

 

NOU CURS PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA CICLES FORMATIUS

Us presentem el nou curs de programació didàctica de cicles formatius, aquest s’impartirà.

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA CICLES FORMATIUS

Dia

Horari

Inici

Final

Dissabte

8:15 a 11:30

9 de febrer 19

16 de març 19

Dies: 9, 16, 23 de febrer i 2, 9 i 16 de març

La programació didàctica tindrà que contemplar una sèrie d'apartats que dictin els objectius que es volen assolir, la intervenció a dur a terme, els mitjans a utilitzar i l'avaluació que realitzarem per a comprovar el nostre grau d'èxit.

A més, actualment és necessari saber programar i avaluar per competències. Les noves versions curriculars li donen molta importància a l'avaluació per competències. Per tant, la programació didàctica és la prova clau per a poder superar l'oposició amb garanties.

Aquesta programació didàctica haurà de complir un format que ve establert en la convocatòria de la comunitat autònoma i acostuma a contenir, normalment, una extensió d'uns 50-60 folis.

 

Per inscriure't omple el següent formulari

https://goo.gl/forms/7Eyufdt1v73gvFKg1

 

Per més informació info@contecbcn.com

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Per estar al dia de noves convocatòries d'oposicions segueix a:
Perfil de Gencat al Twitter @ensenyamentcat

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/previsio-places/